پاسخ قالیباف به دولت: چرا عصبانی شده اید؟

به گزارش مجله جهانگیر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به سخنان مقامات دولتی درباره اصلاح لایحه بودجه سال 1400 واکنش نشان داد.

پاسخ قالیباف به دولت: چرا عصبانی شده اید؟

رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: مردم هفت سال نتیجۀ بودجۀ به اصطلاح کارشناسی این دولت را دیده اند که منفعت را دلال ها و رانت خوارها برده اند و گرانی و بیکاری ، سهم مردم شده است.

او افزود: چرا عصبانی شده اید از اینکه مجلس می خواهد بودجه را به نفع مردم اصلاح کند و عواید نورچشمی ها را شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟

به نظر می رسد این سخنان قالیباف پاسخی به اظهارات روحانی باشد.

حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به شدت از اقدامات کمیسیون تلفیق مجلس در اصلاح لایحه بودجه انتقاد کرد.

روحانی گفت: در لایحه بودجه جای ادبیات غیرکارشناسی و اتهامات نیست. من 27 سال است که در بودجه هستم و برای اولین بار سال جاری من ادبیاتی را می بینم که ناپسند است. 20 سال نماینده مجلس بودم. 7 سال گذشته در دولت یازدهم و دوازدهم هم ما به مجالس گذشته لایحه دادیم اما سال بیست و هشتم این تجربه ما سال جاری با همواره متفاوت است چرا اینگونه است.

روحانی افزود: مردم از ما همکاری می خواهند. ما هر دو نماینده مردم هستیم. من نماینده و وکیل مردم هستم. شما هم وکیل مردم هستید. من رای مردم را دارم شما هم رای مردم را دارید باید با هم همکاری کنیم و در کنار هم باشیم.

وی با بیان اینکه جای ادبیات سیاسی در بودجه نیست، گفت: بودجه جای اعداد و ارقام و محاسبه و قانونگذاری برنامه سال آینده و حساب و کتاب است. جای شعار نیست که من شعار بدهم یا آنها شعار بدهند چه فایده دارد. من بلدم همه شعارها را جواب بدهم ولی مردم اینها را از من نمی خواهند که آنها شعار بدهند و من جواب بدهم. مردم بودجه خوب و زندگی بهتر و معشیت می خواهند.

رییس جمهوری با اشاره به نظر دولت در مورد سهم نفت در بودجه گفت: در بودجه برای نفت دو میلیون 300 هزار بشکه گذاشتیم و خواستیم اعلام کنیم فشار حداکثری و تحریم بازنده شد. اما بعضی توجه نکردند معنی آن چیست گفتند آیا می توانید دو میلیون و 300 هزار بشکه را بفروشید.

او افزود: ما پیغام می دهیم به جهان و می گوییم ترامپ بازنده شد، فشار حداکثری، تروریسم مالی بازنده شد و می گوییم ما نفت را دو میلیون و 300 هزار می فروشیم. شما تردید می کنید خوب تردید کنید. بعد می گویید در بودجه سهم نفت کمتر باشد آیا شما سهم نفت را کمتر کردید. شما می گویید ارزش پول ملی بیشتر باشد آیا ارزش پول ملی را بیشتر کردید؟ مردم ما باید قضاوت نمایند.

روحانی ادامه داد: ما گفتیم سال آینده 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت می فروشیم ماحصل آن 199 هزار میلیارد تومان بوده است. آقایان آمدند دو میلیون و 300 هزار بشکه را کردند یک میلیون و 500 هزار بشکه. بعد به جای 199 هزار میلیارد تومان شده 230 هزار میلیارد تومان. چشم بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشم بندی بود که انجام گرفت. ما 199 هزار میلیارد تومان گذاشتیم این ها در کمیسیون تلفیق 230 هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را 31 هزار میلیارد تومان افزودند.

رییس جمهوری گفت: هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد و کلاس دوم دبستان باشد می تواند محاسبه کند که شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای 11 هزار 500 حساب کردیم شما قیمت دلار را 17,500 تومان حساب کردید اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند. شما 6000 تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب تان جور باشد و بعد می گویید ما نگفتیم قیمت دلار 17 هزار و 500 باشد. پس این دم خروس است و این حرف ها با قسم حضرت عباس جور در نمی آید.

رییس دولت تدبیر و امید چشم انداز روشن برای اقتصاد، شکست تروریسم مالی، بالا بردن ارزش پول ملی و اصلاح معیشت مردم، فروختن اموال دولت و کوچک کردن دولت و چابک کردن آن را از اصول حاکم بر لایحه بودجه ذکر کرد و گفت: ما گفتیم باید کالاهای اساسی 4200 تومان باشد اگر خواستید تغییر بدهید باید در اختیار دولت باشد. شما نمی توانید تغییر بدهید امروز می خواهید تغییر بدهید 4 ماه بعد اجرا گردد در این مدت زندگی مردم، سوء استفاده ها و رانت چه می گردد.

روحانی اظهار کرد: خواهش می کنم از کمیسیون تلفیق و رئیس محترم مجلس و نمایندگان دست به دست بدهیم. مسئله زندگی و آینده مردم است با یاری همدیگر بتوانیم بودجه ای را نهایی بکنیم هم نظرات دولت و هم نظرات شما مراعات گردد اصل هم منافع مردم است.

روحانی افزود: مردم از ما همکاری می خواهند. ما هر دو نماینده مردم هستیم. من نماینده و وکیل مردم هستم. شما هم وکیل مردم هستید. من رای مردم را دارم شما هم رای مردم را دارید باید با هم همکاری کنیم و در کنار هم باشیم.

وی با بیان اینکه جای ادبیات سیاسی در بودجه نیست، گفت: بودجه جای اعداد و ارقام و محاسبه و قانونگذاری برنامه سال آینده و حساب و کتاب است. جای شعار نیست که من شعار بدهم یا آنها شعار بدهند چه فایده دارد. من بلدم همه شعارها را جواب بدهم ولی مردم اینها را از من نمی خواهند که آنها شعار بدهند و من جواب بدهم. مردم بودجه خوب و زندگی بهتر و معشیت می خواهند.

رییس جمهوری با اشاره به نظر دولت در مورد سهم نفت در بودجه گفت: در بودجه برای نفت دو میلیون 300 هزار بشکه گذاشتیم و خواستیم اعلام کنیم فشار حداکثری و تحریم بازنده شد. اما بعضی توجه نکردند معنی آن چیست گفتند آیا می توانید دو میلیون و 300 هزار بشکه را بفروشید.

او افزود: ما پیغام می دهیم به جهان و می گوییم ترامپ بازنده شد، فشار حداکثری، تروریسم مالی بازنده شد و می گوییم ما نفت را دو میلیون و 300 هزار می فروشیم. شما تردید می کنید خوب تردید کنید. بعد می گویید در بودجه سهم نفت کمتر باشد آیا شما سهم نفت را کمتر کردید. شما می گویید ارزش پول ملی بیشتر باشد آیا ارزش پول ملی را بیشتر کردید؟ مردم ما باید قضاوت نمایند.

روحانی ادامه داد: ما گفتیم سال آینده 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت می فروشیم ماحصل آن 199 هزار میلیارد تومان بوده است. آقایان آمدند دو میلیون و 300 هزار بشکه را کردند یک میلیون و 500 هزار بشکه. بعد به جای 199 هزار میلیارد تومان شده 230 هزار میلیارد تومان. چشم بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشم بندی بود که انجام گرفت. ما 199 هزار میلیارد تومان گذاشتیم این ها در کمیسیون تلفیق 230 هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را 31 هزار میلیارد تومان افزودند.

رییس جمهوری گفت: هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد و کلاس دوم دبستان باشد می تواند محاسبه کند که شما چه کردید. ما نفت را بر مبنای 11 هزار 500 حساب کردیم شما قیمت دلار را 17,500 تومان حساب کردید اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند. شما 6000 تومان ارزش پول ملی را کم کردید تا حساب و کتاب تان جور باشد و بعد می گویید ما نگفتیم قیمت دلار 17 هزار و 500 باشد. پس این دم خروس است و این حرف ها با قسم حضرت عباس جور در نمی آید.

رییس دولت تدبیر و امید چشم انداز روشن برای اقتصاد، شکست تروریسم مالی، بالا بردن ارزش پول ملی و اصلاح معیشت مردم، فروختن اموال دولت و کوچک کردن دولت و چابک کردن آن را از اصول حاکم بر لایحه بودجه ذکر کرد و گفت: ما گفتیم باید کالاهای اساسی 4200 تومان باشد اگر خواستید تغییر بدهید باید در اختیار دولت باشد. شما نمی توانید تغییر بدهید امروز می خواهید تغییر بدهید 4 ماه بعد اجرا گردد در این مدت زندگی مردم، سوء استفاده ها و رانت چه می گردد.

روحانی اظهار کرد: خواهش می کنم از کمیسیون تلفیق و رئیس محترم مجلس و نمایندگان دست به دست بدهیم. مسئله زندگی و آینده مردم است با یاری همدیگر بتوانیم بودجه ای را نهایی بکنیم هم نظرات دولت و هم نظرات شما مراعات گردد اصل هم منافع مردم است.

منبع: فرارو
انتشار: 2 اسفند 1399 بروزرسانی: 2 اسفند 1399 گردآورنده: jahangirrazmi.ir شناسه مطلب: 1208

به "پاسخ قالیباف به دولت: چرا عصبانی شده اید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پاسخ قالیباف به دولت: چرا عصبانی شده اید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید