بر اساس داده هایصمت مطرح شد؛صنایع محبوب سرمایه گذاران در ابتدای پاییز

به گزارش مجله جهانگیر، خبرنگاران : صنایع پرطرفدار برای سرمایه گذاران معرفی گردید. در میان 31رشته فعالیت صنعتی، محصولات غذایی و آشامیدنی ها، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، محصولات از لاستیک و پلاستیک و محصولات فلزی و فابریکی در رده پرطرفدارترین صنایع در ابتدای پاییز قرار گرفته اند.

بر اساس داده هایصمت مطرح شد؛صنایع محبوب سرمایه گذاران در ابتدای پاییز

از سفر با تور سریلانکا به یکی از زیباترین کشورهای آسیایی سفر کنید و از شهرهای زیبای کلمبو و بنتوتا دیدن کنید.

به گزارش خبرنگاران داده های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که بالاترین سهم پیش بینی سرمایه گذاری در گروه های صنعتی نیز متعلق به گروه کک و فرآورده های حاصل از نفت است که 3/ 19درصد از کل سرمایه گذاری های صنعتی را به خود اختصاص داده است.

فرایند توسعه صنعتی از ابتدای امسال تا خاتمه مهر ماه به کدام سمت حرکت نموده است؟ ارزیابی ها نشان دهنده آن است که مدت زمان مورد آنالیز، راه اندازی واحدهای جدید صنعتی از میان 31 رشته فعالیت، به محصولات غذایی و آشامیدنی ها، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، سایرمحصولات کانی غیرفلزی، محصولات از لاستیک و پلاستیک و محصولات فلزی و فابریکی اختصاص داشته و توانستند در میان صنایع پرطرفدار برای سرمایه گذاران قرار گیرند، اما درخصوص راه اندازی واحد های جدید صنعتی نیز از میان 30 رشته فعالیت گروه های محصولات غذایی و آشامیدنی ها، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، ساخت ماشین آلات و تجهیزات و محصولات فلزی فابریکی بیشترین پروانه های به بهره برداری رسیده را به خود اختصاص داده اند. آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در مدت زمان مورد آنالیز در مجموع 15هزار و 20فقره جواز تاسیس برای متقاضیان سرمایه گذاری با پیش بینی سرمایه بیش از یک میلیون و 615هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده است، جوازهای صادره هرچند به لحاظ تعداد رشد بیش از 16 درصدی داشته است، اما به لحاظ ارزشی با افت 16درصدی همراه بوده که این امر بیانگر آن است که صنایع کوچک و بعضا متوسط جایگزین صنایع بزرگ و سرمایه بر شده اند. سهم پروانه های بهره برداری (ایجادی و توسعه ای) نیز در ابتدای پاییز برابر با 3هزار و 492فقره بوده که از این تعداد سهم پروانه های بهره برداری ایجادی (شامل پروانه های بهره برداری صادره برای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی می گردد) برابر با هزار و 805 فقره و سهم پروانه های بهره برداری توسعه ای (شامل پروانه های بهره برداری صادره برای توسعه واحدهای فعال می گردد) نیز برابر با هزار و 687 فقره بوده است. سرمایه محقق شده براى این پروانه هاى بهره بردارى نیز بیش از 227 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتى بیش از 37 درصدى داشته است و با این شرایط می توان گفت برای پروانه های بهره برداری شده نیز بیشترین تمرکز سرمایه گذاران روی صنایع کوچک و بعضا متوسط است.

آخرین شرایط واحدهای جدید

ارزیابی آخرین شرایط طرح های جدید نشان دهنده آن است که از 15 هزار و 20 فقره جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد آنالیز هزار و 930 فقره جواز صادره به گروه محصولات غذایی و انواع آشامیدنی اختصاص داشته و به این طریق این گروه توانست در مدت زمان مورد آنالیز عنوان پرطرفدارترین رشته صنعتی برای سرمایه گذاران را به خود اختصاص دهد. سرمایه پیش بینی شده برای این گروه بیش از 143 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 40 درصدی داشته است. اما اشتغال پیش بینی شده برای این گروه نیز برابر با 46 هزار و 648 نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 10 درصدی را ثبت نموده است. برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز در مدت زمان مورد آنالیز در مجموع هزار و 735فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه بیش از 214 هزار میلیارد ریالی صادره شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد بیش از 42 درصد داشته، اما به لحاظ ارزش افتی بیش از 37 درصدی را ثبت نموده است. اشتغال پیش بینی شده برای این گروه نیز برابر با 36 هزار و 273 نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 9 درصدی را ثبت نموده است. اما برای گروه سایرمحصولات کانی غیرفلزی نیز در دوره زمانی مورد آنالیز در مجموع هزار و 695 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 8 درصدی داشته است، سرمایه پیش بینی شده برای این گروه نیز حدود 96 هزار میلیارد ریال بوده که رشدی بیش از 32 درصدی را به همراه داشته است. با توجه به داده های اعلام شده اشتغال پیش بینی شده برای این گروه نیز 31 هزار و 77 نفر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 16 درصدی را ثبت نموده است.

چهارمین گروه نیز به محصولات از لاستیک و پلاستیک اختصاص دارد که در این مدت برای این گروه هزار و 506 فقره جواز تاسیس شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 20 درصدی برای این گروه به همراه داشته است، سرمایه پیش بینی شده برای این گروه نیز بیش از 132 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 162 درصدی داشته است، اشتغال پیش بینی شده برای این گروه نیز برابر با 24 هزار و 15 نفر با رشد 22 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. تعداد جوازهای صادره برای گروه محصولات فلزی و فابریکی برابر با هزار و 223 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 24 درصد را ثبت نموده است، سرمایه پیش بینی شده برای این گروه نیز حدود 60 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته رشدی بیش از 66 درصدی داشته است. اما اشتغال پیش بینی شده برای این گروه نیز 22 هزار و 196 نفری پیش بینی شده است. داده های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که بالاترین سهم پیش بینی سرمایه گذاری در گروه های صنعتی متعلق به گروه کک و فرآورده های حاصل از نفت است که 3/ 19 درصد از کل سرمایه گذاری های صنعتی را به خود اختصاص داده است. داده های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در هفت ماه منتهی به مهر امسال استان های یزد، سمنان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس توانستند عنوان استان پیشتاز در اخذ جوازهای صنعتی را به خود اختصاص دهند. با توجه به ارزیابی انجام شده تعداد جوازهای صادره برای استان یزد برابر با هزار و 599 فقره بوده و استان سمنان نیز در این مدت هزار و 394 فقره جواز تاسیس را به خود اختصاص داده است. استان خراسان رضوی نیز به عنوان سومین استان پیشتاز در اخذ جواز در مدت زمان مورد آنالیز پیروز به اخذ هزار و 242 فقره جواز تاسیس شده است و استان آذربایجان شرقی نیز در بازه زمانی مورد آنالیز 922 فقره جواز تاسیس اخذ نموده است. اما برای استان فارس نیز در این مدت در مجموع 870 فقره جواز تاسیس صادر شده است. مجموع جوازهای صادره برای مناطق آزاد و ویژه مالی نیز برابر با 169 فقره بوده و برای این بخش نیز سرمایه 180 هزار میلیارد ریالی ثبت شده است، مجموع اشتغال پیش بینی شده برای این مناطق نیز برابر با 9 هزار و 125 نفر است.

شرایط پروانه های بهره برداری

داده های اعلام شده از شرایط پروانه های بهره برداری صادره نیز بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد آنالیز بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره به لحاظ تعداد، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها اختصاص داشته است. براساس آمار اعلام شده پروانه های بهره برداری صادره برای این گروه برابر با 498 فقره به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها اختصاص داشته است. متوسط سرمایه گذاری برای راه اندازی یک واحد در این گروه 9/ 122میلیارد ریال است. براساس آمار اعلام شده مجموع سرمایه گذاری محقق شده برای این گروه بیش از 61 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 9/ 26درصد از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. اشتغال محقق شده برای این گروه نیز 8 هزار و 606 نفر است. اما برای گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز در مدت زمان مورد آنالیز در مجموع 450 فقره پروانه بهره برداری صادر شده و سرمایه محقق شده برای این گروه نیز بیش از 35 هزار میلیارد ریال بوده است. برای گروه محصولات از لاستیک و پلاستیک نیز 427 فقره پروانه با سرمایه حدود 17 هزار میلیارد ریالی به بهره برداری رسیده است. پروانه صادره برای گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز برابر با 281فقره با سرمایه 15هزار میلیارد ریالی است. ساخت ماشین آلات و تجهیزات نیز با 270 فقره با سرمایه بیش از 5 هزار میلیارد ریالی در رده بعدی قرار گرفته است. برای گروه محصولات فلزی و فابریکی نیز 255 فقره پروانه با سرمایه بیش از 13 هزار میلیارد ریالی صادر شده است. اما استان های پیشتاز در صدور پروانه بهره برداری نیز آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و قزوین است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 4 بهمن 1398 بروزرسانی: 19 مهر 1399 گردآورنده: jahangirrazmi.ir شناسه مطلب: 355

به "بر اساس داده هایصمت مطرح شد؛صنایع محبوب سرمایه گذاران در ابتدای پاییز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بر اساس داده هایصمت مطرح شد؛صنایع محبوب سرمایه گذاران در ابتدای پاییز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید