مصاحبه، استاد دانشگاه بغداد: احزاب عراقی از خواسته های مردم دور هستند، آمریکا به دنبال فرسایشی کردن اعتراضات است

به گزارش مجله جهانگیر، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد گفت احزاب سیاسی عراقی از خواسته های مردم دور هستند، این احزاب با همان ذهنیت سابق می اندیشند، یعنی ذهنیت تقسیم و سهم خواهی درباره پست ها و سمت ها.

مصاحبه، استاد دانشگاه بغداد: احزاب عراقی از خواسته های مردم دور هستند، آمریکا به دنبال فرسایشی کردن اعتراضات است

اسامه السعیدی استاد دانشگاه نهرین بغداد در مصاحبه با خبرنگار بین الملل خبرنگاران به سوالات مختلف درباره تحولات جاری در عراق از جمله اعتراضات اخیر، دلایل و ریشه های آن، پاسخ داده که متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است.

خبرنگاران: طی روزهای گذشته نشستی به میزبانی جریان حکمت به ریاست سید عمار حکیم برگزار شد و در جریان آن گروه های سیاسی و ائتلاف های مجلسی توافق کردند که به عبدالمهدی نخست وزیر عراق 45 روز فرصت داده شود تا بتواند خواسته های معترضان را محقق کند، این نشست را برای حل بحران عراق چگونه ارزیابی می کنید؟

السعیدی: احزاب سیاسی عراقی از خواسته های مردم دور هستند. این احزاب با همان ذهنیت سابق می اندیشند. یعنی ذهنیت تقسیم و سهم خواهی درباره پست ها و سمت ها. امروز مردم خواهان اصلاحاتی واقعی و تغییراتی ریشه ای و چهره های جدید هستند. امروز کارمند بیم دارد که بگوید من کارمند هستم. ما به این مرحله رسیده ایم. زیرا از طرف تظاهرات کنندگان و حاضران در خیابان مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. می گویند باید در اعتصاب مشارکت کنی. باید در نافرمانی شرکت کنی. باید یک نافرمانی مدنی وجود داشته باشد. از این رو، ما درحال از دست دادن حاکمیت قانون در کشور هستیم. این همان پیچ خطرناکی است که به آن رسیده ایم. اکثر دانشگاه ها بسته است. اکثر مدارس بسته هستند. اکثر نهادها نیم شیفت کار می کنند، زیرا کسی نیست که بتواند اعمال حاکمیت قانون کند. دستگاه های امنیتی ناتوان از هرگونه واکنشی هستند، زیرا متهم به سرکوب کردن تظاهرات می شوند. تظاهرات کنندگان تا حد ویرانگری و انهدام نهادهای کشوری درحال پیشروی هستند. اگر نخست وزیر جدیدی روی کار نیاید، کشور به شرایطی که پیش از اعتراضات داشت بازنخواهد گشت و دولت هم به شرایط آن دوران، بازنخواهد گشت.

خبرنگاران: نظر شما درباره آنچه فراکسیون سائرون در مجلس اخیرا مطرح نمود، چیست؟ این فراکسیون محمد الحلبوسی رئیس مجلس را به باد انتقاد گرفت و او را به تعلل در استیضاح عبدالمهدی متهم و تاکید کرد که همچنان بر سرنگونی دولتش اصرار خواهد ورزید. آیا مجلس نگران نیست که فرایند سرنگونی دولت عبدالمهدی امور را پیچیده تر کند؟

السعیدی: شاید به دلایلی، سخن من در تلاقی با سخن یا دیدگاه یک فراکسیون یا حزب باشد. من از چیزی که امروز در بین مردم عراق است، صحبت می کنم. از شرایط دانشگاه ها و نهادهای خودمان حرف می زنم. از شرایط بحرانی امروز خودمان صحبت می کنم. ما حاکمیت قانون را از دست می دهیم. پلیس نمی تواند یک خودرو را متوقف کرده و بازخواست کند، زیرا نگران است که به بهانه ای متهم شود که در جهت تظاهرات و تظاهرات کنندگان مانع تراشی می کند. نمی توانیم به دانش آموزان و تظاهرات کنندگان بگوییم که به کلاس های درس برگردند، زیرا متهم می شویم که از مفسدان دفاع می کنیم. نمی دانم خواسته های سائرون چیست و شاید به دنبال اهداف و دیدگاه های سیاسی خاص خودش باشد.

خبرنگاران: کسانی هستند که می گویند تشکیل یک دولت جدید شاید راهکار ایده آل نباشد زیرا این امر ممکن است بار دیگر به کشمکش احزاب سیاسی بر سر پست های وزارتی منجر شود؛ همان طور که درخصوص تشکیل دولت کنونی نیز رخ داد. به اعتقاد این دسته افراد، چنین کاری زمان را به هدر خواهد داد. نظر شما در این باره چیست؟

السعیدی: درباره این موضوع وقتی می توان نظر داد که دولت تغییر کند و نخست وزیر جدیدی روی کار بیایید.امروز مردم حرف می زنند و نه احزاب. امروز مردم حرف می زنند و نه اقشار (سیاسی). بدین معنا که قشر سُنی چه می خواهد؟ قشر شیعی چه می خواهد؟ قشر کُردی چه می خواهد؟. باید شخصیت های تماما مستقل و حرفه ای بیایند تا از مقبولیت مردم برخوردار باشد، زیرا امکانپذیر نیست که دگر بار همان چهره های حزبی روی کار بیایند چرا که همین سختی و همین بحران ادامه خواهد یافت. امروز طبقه سیاسی نیاز دارد که امتیازاتی به مردم بدهد تا آنچه از حکومت (و نظام سیاسی) باقی مانده است، حفظ شود. ما امروز وارد پیچ و خم های خطرناکی شده ایم. در گذشته، احزاب می گفتند که نگران بازگشت به نقطه اول هستیم و امروز من نگرانم که به جای اول بازگردیم. نگرانم که به روزهای 09، 04، 2003 (تاریخ ورود نیروهای اشغالگر آمریکایی به عراق پس از سرنگونی رژیم بعثی صدامی) بازگردیم. این آن چیزی است که آمریکا می خواهد. می خواهد که تظاهرات تا جایی که می شود، طولانی شود. هر روزی که از تظاهرات می گذرد، از پشتوانه فرایند سیاسی می کاهد. این آن چیزی است که امروز اتفاق می افتد. در جریان دیداری که قبلا به عنوان کنندگان سندیکاها و جمعیت ها با کننده سازمان ملل داشتیم، دو مسئله را مطرح نمود. نخست اینکه نخست وزیر مسئولیت خون های ریخته شده در تظاهرات را برعهده می گیرد!، دوم اینکه تظاهرات باید ادامه یابد. این بدان معنا است که می خواهند حرکت تظاهرات و قدرت آن را تداوم بخشند.

کسانی هستند که با افکار عمومی و مردم بازی می کنند. نمی توانیموجود بحران و مسائل را انکار کنیم، افرادی این بحران ها را ایجاد کرده اند و با آن بازی می کنند و این باعث شده تا مردم با این حجم گسترده به خیابان بیایند. لذا امروز سخت است که همان دیدگاه گذشته را کامل کنیم؛ یعنی دیدگاه قبل از تظاهرات ها. باید شدت خشم مردمی را کاهش دهیم. به نهادها و حاکمیت حمله می شود. حمله ای رسانه ای در جریان است. هرکس صحبت می کند، تخریب می شود. باید امور سازماندهی شود؛ نه اینکه به این صورت باشد. امروز قادر نیستید که منادی کار نهادی باشید زیرا مردم امروز در خشم کنترل نشده ای قرار دارند. آنها حتی رهبری ندارند که با آنها صحبت کند تا شرایط آرام شود. این شرایط ماست. خطر همین جا است و متاسفانه احزاب خطر شرایط را به درستی ارزیابی نکردند.

خبرنگاران: با توجه به موضوعی که شما به آن اشاره کردید وقتی کننده سازمان ملل با این صراحت از تداوم تظاهرات ضددولتی در عراق حمایت می کند، آیا این دخالت آشکار سازمان ملل و زیرپا گذاشتن مسئولیت هایش براساس عرف دیپلماتیک به شمار نمی رود؟

السعیدی:در واقع مشکل امروز ما این است که تظاهرات امروز یک ابزار نیست بلکه یک غایت است. امروز مردم می خواهند افکار عمومی را برانگیزند تا نوعی شرایط انسانی ایجاد شود. از این رو، به پلیس و نیروهای ضد شورش حمله می کنند و آنها نیز به این حمله پاسخ می دهند. هدف این است که (تظاهرات کنندگان) بتوانند از این صحنه فیلم برداری کرده و برای افکار عمومی منتشر کنند و بگویند که سرکوب و قتل در جریان است. در نتیجه، این شرایط به وجود آمده که با هدف شکستن ابهت حکومت و قانون صورت می گیرد تا اینگونه نشان داده شود که این قانون ظالمانه است و بیگناهان را می کُشد!، به افراد ضعیف و تظاهرات کنندگان آسیب میزند. این همان چیزی است که آمریکا و سازمان ملل می خواهد. یعنی هراندازه تظاهرات طولانی شود، فرایند سیاسی و نظام سیاسی ضعیفتر می شود و در نتیجه فروپاشی آن بسیار مطرح است. آمریکا می خواهد که نظام سیاسی فروبپاشد. می خواهد به طور کامل فرایند سیاسی با قدرتهای نرم فروبپاشد. آمریکا نظیر آن را هنگام سرنگونی صدام انجام داد، اما این کار را آن زمان با قدرت نظامی انجام داد. این همان چیزی است که آمریکا می خواهد لذا امروز باید فرصت را از دست آمریکا بگیریم. از دست کسی که می خواهد فرایند سیاسی را از بین ببرد. ما می خواهیم اینکار را با راهکارهای سریع همنوا با مردم انجام دهیم؛ حتی اگر مرحله ای باشد و احزاب سیاسی از دستاوردهای خود کوتاه بیایند تا بحران مهار شود. در غیر این صورت، در آستانه پایانی نامشخص قرار داریم که نمی توان نتایج آن را پیش بینی کرد.

خبرنگاران: شما در صحبت هایتان گفتید که مردم احزاب را قبول ندارد بنابراین از کجا چهره های جدید بیاوریم؟ این چهره های جدید چه ضمانت هایی می توانند بدهند که پیروز خواهند بود و خواسته های مردم را برآورده خواهند کرد؟.

السعیدی: این عصایی جادویی نیست، اما مقدمه ای برای حل و فصل و مهار نارضایتی مردم است. این چهره های جدید باید مستقل و آکادمیک باشند و قبلا در انتخابات نامزد نشده باشند. یعنی در سازش های سابق مهره سوخته نشده باشند. در گذشته پست نگرفته باشند و باید برای اعمال حاکمیت قانون شجاعت داشته باشند، زیرا ما بیشترین نیاز را به بازگشت زندگی طبیعی و بازگشت امور به فرایند عادی خود داریم.

خبرنگاران: مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا دو روز پیش با یک هواپیمای ترابری وارد عراق شد و در پایگاه نظامی عین الاسد فرود آمد. شنیدیم که پنس از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواست تا برای دیدار با او به این پایگاه بیاید که این امر خشم بعضی سیاستمداران عراقی را برانگیخت، زیرا نقض حاکمیت عراق به شمار می رود. چرا پنس به عین الاسد و اربیل رفت، اما از رفتن به شهر بغداد پایتخت عراق امتناع ورزید و چرا به روابط ایران و عراق اعتراض کرد؟

السعیدی: آمریکا در صحنه عراق حاضر است و غایب نیست. عادت کرده ایم که سفرهای مسئولان آمریکایی با هواپیماهای ترابری نظامی به پایگاه های نظامی به طور پنهانی و اعلام نشده باشد تا سفرهای رسمی. اما اظهاراتش حاکی است که او به کُردها به عنوان یک شریک مداوم بر عکس باقی مجموعه های شیعی و سنی می نگرد. در نتیجه، به کُردها به عنوان یک نقطه ثبات نگاه می کند.او روز گذشته گفت که تظاهرات باید ادامه یابد و دولت همچنان به تلاشهای خود برای برآورده کردن خواسته های معترضان ادامه دهد. او از تظاهرات در ایران سخن گفت و آن را با تظاهرات در عراق پیوند داد. واضح است که نقشه ای برای فعال کردن همزمان پفراینده عراق و ایران به نفع طرف آمریکایی برای برهم زدن شرایط منطقه وجود دارد. به نظر من، از سفر او نه در سطح مردمی و نه در سطح سیاسی استقبال نشد، زیرا همگان از نفود آمریکا و خطر این کشور آگاهند. این نفوذ و خطر اعلام شده و واضح نیست، اما به طرز پنهانی و دیده نشده ای از طریق بازی با اهرمهایش که بعضی شخصیت ها و چهره ها و طرف های رسانه ای و شبکه های اجتماعی هستند، وجود دارد. آمریکا نقش خرابکارانه ای را ایفا می کند اما آن را به روشی حرفه ای و دیده نشده انجام می دهد. این نقش برای افکار عمومی حتی افکار عمومی عراق نیز نمایان نیست.

لذا اینجا است که باید برخورد حرفه ای با روشی که آمریکا با آن دخالت می کند، انجام شود. ما نمی گوییم که با قدرت نظامی با آمریکا روبرو شویم بلکه از طریق رسوا و برملا کردن حسابها در (شبکه های اجتماعی) که متعلق به آمریکا است، این کار را انجام دهیم. این حسابها با مقاصد آمریکا ایجاد شده و آموزش دیده شده و مورد حمایت مالی قرار گرفته است و در نتیجه امروز به طور مطلق عرصه مردمی را در کنترل خود گرفته است. امروز مردم از طبقه سیاسی ناراضی هستند اما این حسابها (در شبکه های اجتماعی) هستند که مردم را به این طریق سوق می دهند. به معترضان می گویند که به خیابان ها بیایید و آنها می آیند. ما نمی دانیم که چه کسی (در حسابهای شبکه های اجتماعی برای اولین بار) گفت که در یکم اکتبر گذشته به خیابان خواهیم آمد. تا الان موضوع مشخص زمان آمدن به خیابان ها برای تظاهرات مبهم است. چه کسی آن را مشخص می کند و چه کسی فراخوان می دهد؟، هیچ کس نمی داند. سپس چه کسی به معترضان بعد از یکم اکتبر گذشته گفت که به خانه ها برشد و روز 25 اکتبر به خیابان ها خواهیم آمد و آنها در این روز به خیابان ها بازگشتند. کسی نمی داند که چه کسی دستور بازگشت به خانه ها را بعد از یکم اکتبر داد و چه کسی دستور مشخص روز 25 اکتبر را داد. این ابهامات نشان می دهد که کسی هست که کار می کند و هماهنگی می کند و تصمیم می گیرد و شرایط را براساس شرایط ارزیابی می کند. ما به عنوان ناظر، یقین داریم که آمریکا نه از فرایند سیاسی و نه از گفتمان سیاسی کنونی متقاعد نیست و این گفتمان به نفع آمریکا نیست، لذا آمریکا می خواهد این طبقه سیاسی را برچیند و یک طبقه سیاسی جدید بیاورد. فرایند برچیدن این طبقه با قدرت نظامی -آنطور که صدام برچیده شد- نیست بلکه نظیر برچیده شدن حسنی مبارک به شیوهای نرم از طریق تظاهرات و اعتراضات است تا به سرنگونی نظام منجر شود.

خبرنگاران: علاوه بر آمریکایی ها، درباره نقش بعثی ها در حوادث عراق چه نظری دارید؟

السعیدی: درباره واقعیت با شما صحبت می کنم. بعثی ها حضور قوی در این تظاهرات ندارند. مقصودم در تحریک تظاهرات است. بعثیها بعد از تظاهرات به حرکت درآمدند و از آن شادمانی و آن را تایید کردند، اما به عنوان نیروی به حرکت درآورده تظاهرات نبودند، زیرا آنها قدرت تاثیرگذاری و تماس را از دست داده اند اما بعد از تظاهرات، بله. در عرصه و میدان ظاهر شدند، اما آیا آنها نیروی محرک بودند؟ به هیچ وجه. آنها نیروی محرک نبودند، بلکه نیروی محرک، خود آمریکا است.

خبرنگاران: درباره حمایت لجستیکی چه؟ هستند کسانی که می گویند بعضی طرف ها از بعضی افراد برای حفظ تداوم اعتراضات حمایت مالی کرده اند. آیا عملا چنین حمایتی اتفاق افتاده است یا نه؟

السعیدی: به طور قطع، بعد از تظاهرات، تحرکات آغاز شد و پول ها و کمک ها سرازیر شد و حتی معترضان و تظاهرات کنندگان بر سر این کمک ها با هم در برخورد و کشمکش هستند. کار به مرحله قتل و حذف فیزیکی و درگیری بر سر این پول ها رسید. همانطور که گفتم نیروی محرک اصلی همه این مسائل، آمریکا است.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 23 دی 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: jahangirrazmi.ir شناسه مطلب: 317

به "مصاحبه، استاد دانشگاه بغداد: احزاب عراقی از خواسته های مردم دور هستند، آمریکا به دنبال فرسایشی کردن اعتراضات است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مصاحبه، استاد دانشگاه بغداد: احزاب عراقی از خواسته های مردم دور هستند، آمریکا به دنبال فرسایشی کردن اعتراضات است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید