آنالیز جزئیات صورت های اقتصادی ایران خودرو و سایپا

به گزارش مجله جهانگیر، خبرنگاران: برآورد خودروسازان بزرگ کشور نشان می دهد آنها تا سرانجام سال جاری چیزی حدود 950 هزار دستگاه انواع محصول سواری را به فروش خواهند رساند، رقمی که در مقایسه با سال 97 افزایش حدودا 19 درصدی را نشان می دهد.

آنالیز جزئیات صورت های اقتصادی ایران خودرو و سایپا

به گزارش خبرنگاران این آمار از صورت های اقتصادی ارائه شده به بورس توسط ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا، استخراج شده و بیانگر رشد فروش در نیمه دوم امسال نسبت به شش ماه ابتدایی نیز است. بر این اساس، خودروسازان در نیمه ابتدایی 98، حدود 372 هزار دستگاه محصول را به فروش رسانده اند و این در حالی است که رقم فروش آنها در نیمه دوم سال به مرز 576 هزار دستگاه نزدیک خواهد شد. با این حساب، فروش ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا در نیمه دوم سال و نسبت به شش ماه نخست، 2/ 55 درصد رشد را تجربه خواهد نمود.

در این بین، ایران خودرویی ها قرار است تا خاتمه امسال 431 هزار و 278 دستگاه انواع محصول را به فروش برسانند، حال آنکه طی سال گذشته، فروش آن 360 هزار و 766 دستگاه بوده است. با این حساب، ایران خودرویی ها می خواهند در امسال فروش خود را 70 هزار و 512 دستگاه افزایش دهند.بنابراین فروش ایران خودرو در سال 98 و نسبت به 97، حدود 20 درصد بالا خواهد رفت. همچنین فروش آبی های جاده مخصوص در نیمه دوم سال و نسبت به شش ماه ابتدایی، 120 هزار و 228 دستگاه افزایش خواهد یافت که رشدی حدودا 78 درصدی را نشان می دهد. در حالت تفکیکی اما بیشترین سهم فروش در بین محصولات ایران خودرو به گروه پژو اختصاص یافته و کمترین نیز نصیب سوزوکی گرندویتارا شده است. بر این اساس، برآورد فروش محصولات پژویی ایران خودرو تا خاتمه امسال، 288 هزار و 532 دستگاه است که شامل مدل های 206، 207، 405 و پارس می گردد. با توجه به پیش بینی موجود، فروش پژوهای ایران خودرو در مقایسه با سال 97 حدود 26 درصد رشد خواهد نمود. پس از خانواده پژو، سمند بیشترین فروش را طی امسال به خود اختصاص خواهد داد، چه آنکه ایران خودرویی ها پیش بینی نموده اند تا خاتمه امسال 55 هزار و 171 دستگاه از این محصول را بفروشند. فروش سمند در سال گذشته 44 هزار و 608 دستگاه بوده، بنابراین طبق برآورد اجرا شده، امسال حدود 24 درصد افزایش خواهد یافت. برآورد فروش ایران خودرو در خصوص دیگر محصولش به نام دنا نیز از رشد نسبت به سال 97 حکایت دارد. قرار است تا خاتمه امسال 41 هزار و 603 دستگاه دنا توسط ایران خودرو در بازار داخل به فروش برسد که معنای آن، رشد 40درصدی در مقایسه با سال گذشته است. ایران خودرویی ها در سال گذشته کمتر از 30 هزار دستگاه دنا فروخته بودند. طبق پیش بینی ایران خودرو اما تا خاتمه امسال 11 هزار و 952 دستگاه رانا به فروش خواهد رفت و این یعنی در مقایسه با سال گذشته بیش از 227 درصد رشد فروش نصیب رانا می گردد. ایران خودرویی ها در سال 97 تنها سه هزار و 660 دستگاه رانا فروخته بودند. این محصول طی امسال با رشد تیراژ روبرو شده و از همین رو فروش آن نیز بالا رفته است. ایران خودرو اما برای دو محصول چینی خود یعنی هایما و دانگ فنگ پیش بینی متفاوتی از فروش طی امسال و در مقایسه با سال 97 ارائه نموده است.

بر این اساس، این شرکت قرار است 12 هزار و 700 دستگاه هایما را تا خاتمه امسال به فروش برساند که نشان از کاهش 584 دستگاهی معادل 5/ 4 درصدی نسبت به سال 97 دارد. آبی های جاده مخصوص در سال گذشته 13 هزار و 284 دستگاه هایما را به فروش رسانده بودند. از سوی دیگر اما فروش دانگ فنگ نیز طی امسال و در مقایسه با 97 ریزش قابل توجهی خواهد داشت. ایران خودرو در سال گذشته 17 هزار و 873 دستگاه دانگ فنگ را به فروش رسانده بود، حال آنکه طی امسال تعداد فروش این محصول به 10 هزار و 100 دستگاه خواهد رسید. این کاهش هفت هزار و 773 دستگاهی، افت حدودا 44 درصدی را برای فروش دانگ فنگ به دنبال خواهد داشت. ایران خودرو طی ماه های شهریور و مهر حتی یک دستگاه دانگ فنگ را نیز فراوری ننموده و باید منتظر ماند و دید آیا این موضوع به معنای توقف فراوری کامل این خودروی چینی است یا دانگ فنگ دوباره باز خواهد گشت. ایران خودرویی ها اما برای دو محصول دیگر خود یعنی سوزوکی گرندویتارا و تندر-90 پیش بینی فروش بسیار اندکی داشته اند. طبق آمارهای منتشره، فراوری تندر-90 در ایران خودرو رو به اتمام است و مونتاژ سوزوکی گرندویتارا نیز صفر شده است، با این حال آبی های جاده مخصوص برای این دو محصول طی نیمه دوم سال، فروشی اندک را لحاظ نموده اند. بر این اساس، قرار است شش دستگاه سوزوکی گرندویتارا و 94 دستگاه تندر-90 توسط ایران خودرو طی نیمه دوم امسال به فروش برسد. ایران خودرو در سال گذشته 12 هزار و 431 دستگاه تندر-90 را به فروش رسانده بود، اما فروش امسال این شرکت به هزار و 700 دستگاه خواهد رسید. با این حساب، فروش تندر-90 در ایران خودرو طی سال 98 و در مقایسه با 97، بیش از 86 درصد نزول خواهد نمود. آبی های جاده مخصوص همچنین تا خاتمه امسال 120 دستگاه سوزوکی گرندویتارا خواهند فروخت و این به معنای افت بیش از 96 درصدی فروش این شاسی بلند ژاپنی در امسال و نسبت به 97 است. اما به سایپا برویم و ببینیم برآورد فروش این شرکت در سال 98 چند دستگاه از انواع محصولاتش است. سایپایی ها قرار است تا خاتمه امسال 515 هزار و 614 دستگاه انواع محصول را به فروش برسانند که این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی 79 هزار و 190 دستگاهی معادل حدودا 2/ 18 درصد را نشان می دهد. سایپایی ها برای محصول جدید خود یعنی رهام، پیش بینی فروش ارائه نداده اند و بنابراین احتمالا این محصول طی امسال روانه بازار نخواهد شد. در بین محصولات سایپا اما پراید بیشترین تعداد فروش را طی امسال خواهد داشت، خودرویی که قرار است تا خاتمه تیر سال آینده از رده فراوری خارج گردد. طبق پیش بینی سایپا، 292 هزار و 110 دستگاه پراید به فروش خواهد رفت که نسبت به سال گذشته، بیش از 56درصد رشد می نماید. دیگر محصول سایپا یعنی تیبا نیز امسال با رشد فروش در مقایسه با سال 97 روبرو خواهد شد. برآورد سایپایی ها این است که امسال 210 هزار و 827 دستگاه تیبا می فروشند که در مقایسه با سال گذشته بیش از 54 درصد رشد حاصل خواهد نمود. سال گذشته 136 هزار و 939 دستگاه تیبا توسط سایپا در بازار داخل فروخته شد.

سایپا اما چند محصول مونتاژی را نیز در خطوط فراوری خود دارد که برآورد این شرکت نشان می دهد فروش آنها در مقایسه با سال گذشته کاهشی خواهد بود. در این بین، قرار است تا خاتمه امسال تنها دو هزار و 15 دستگاه سراتو توسط سایپا فروخته گردد. این عدد نشان می دهد فروش این مونتاژی کره ای سایپا که البته فراوری آن متوقف شده، در مقایسه با سال 97 افت خواهد نمود. نارنجی های جاده مخصوص در سال گذشته 15 هزار و 14 دستگاه سراتو را فروخته بودند، بنابراین فروش این محصول طی امسال و نسبت به 97، حدود 87 درصد ریزش خواهد داشت. مونتاژی دیگر سایپا به نام آریو نیز فروشی دو هزار و 328 دستگاهی طی امسال خواهد داشت که نسبت به سال گذشته افت می نماید. سایپا طی سال 97 حدود 9هزار دستگاه آریو فروخته بود، بنابراین فروش این محصول چینی طی امسال 75 درصد افت را تجربه می نماید. سایپایی ها طی مهر ماه امسال مونتاژ آریو را از سر گرفته اند، هرچند معین نیست این محصول چینی ماندگار خواهد شد یا دوباره فراوریش متوقف می گردد. در نهایت اما سایپا پیش بینی نموده که تا خاتمه امسال فقط چهار هزار و 518 دستگاه چانگان را به فروش خواهد رساند. بر این اساس، فروش این محصول چینی نسبت به سال گذشته حدود 61 درصد افت می نماید. سایپایی ها طی سال 97 حدود 11 هزار و 400 دستگاه از این محصول چینی را به فروش رسانده بودند. چانگان فعلا در خطوط فراوری سایپا حضور دارد، اما معین نیست فراوری آن ادامه خواهد داشت یا این محصول نیز به دلیل تحریم و نبود قطعات، حذف می گردد. اما برآورد فروش پارس خودرو طی امسال در خصوص رنو و برلیانس، عدد صفر را نشان می دهد. در این بین، برلیانس پس از وقفه ای نسبتا طولانی، دوباره میهمان پارس خودرو شده، هرچند معین نیست مونتاژ آن ادامه خواهد یافت یا این محصول نیز به سرنوشت حذفی های بعد از تحریم دچار می گردد. این در حالی است که محصولات رنو به طور قطعی با پارس خودرو وداع نموده و تا وقتی تحریم ها برقرار باشند، امیدی به بازگشت آنها نیست.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 3 دی 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: jahangirrazmi.ir شناسه مطلب: 277

به "آنالیز جزئیات صورت های اقتصادی ایران خودرو و سایپا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آنالیز جزئیات صورت های اقتصادی ایران خودرو و سایپا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید